Mag mijn langdurige zieke werknemer op vakantie naar Thailand zonder dat hij daarvoor vakantiedagen hoeft in te leveren?

ziekMag mijn langdurige zieke werknemer op vakantie naar Thailand zonder dat hij daarvoor vakantiedagen hoeft in te leveren?
Indien er geen medisch bezwaar is tegen de vakantie van de werknemer (hierover kan de bedrijfsarts u adviseren) mag een zieke werknemer op vakantie. Of hij hiervoor vakantiedagen moet inleveren is afhankelijk van de vastlegging die hieromtrent is, bijvoorbeeld in een cao, ziekteverzuimprotocol of in de arbeidsovereenkomst.

Uitgangspunt in de vakantiewetgeving is dat de zieke werknemers en de werkende werknemers gelijk behandeld dienen te worden. Daarom is er gelijke opbouw van de wettelijke vakantiedagen voor zieke en gezonde werknemers. Indien er geen cao of anderzijds een reglement van toepassing is, welke vakantiedagen tijdens de ziekte van een werknemer regelt, is het sterk aan te bevelen om voorafgaand aan de toestemming voor vakantie, schriftelijk met de werknemer overeen te komen of en hoeveel dagen worden ingehouden op zijn vakantiedagen. Let wel: vakantiedagen worden uitbetaald tegen 100% van het salaris, ook als het ziekengeld maar 70% van het salaris bedraagt.

Ook voor de zieke werknemer geldt het vervallen van vakantiedagen dagen na een half jaar na het opbouwjaar (tenzij in een overeenkomst anders is overeengekomen). Alleen als een zieke werknemer niet in staat is om zijn vakantiedagen op te nemen, door bijv. langdurige opname in een kliniek, geldt dat de werknemer de niet genoten vakantiedagen tijdens ziekte, vijf jaar mag meenemen.