vrijstelling schenking voor iedereen tussen de 18 en 40 jaar

schenking

Sinds 1 januari 2017 geldt voor iedereen tussen de 18 en 40 jaar die een schenking ontvangt een verhoogde vrijstelling van maximaal € 100.000 als het bedrag wordt besteed aan een eigen woning.

 

 De hogere eenmalige vrijstelling voor de schenkbelasting is vanaf 1 januari 2017 weer gaan gelden.

Om in aanmerking te komen voor deze hogere vrijstelling moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: 

  • De ontvanger van de schenking moet tussen de tussen de 18 en 40 jaar oud zijn.
  • De ontvanger van de schenking moet het bedrag van de schenking gebruiken voor de:
  - aankoop, verbetering of onderhoud van een eigen woning;
  - aflossing van een eigenwoningschuld;
  - aflossing van een restschuld van een verkochte eigen woning;
  - afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming.